Miesięczne archiwum: Wrzesień 2020

W środę 30.09.2020r. zostało zorganizowane spotkanie dla wszystkich mieszkańców Naszego Domu z okazji Dnia Chłopaka i pożegnania lata.

Czytaj dalej

Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach realizuje projekt pn. „Łódzkie pomaga”

Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czytaj dalej

W dniu 16.09.2020r.grupa mieszkańców Naszego Domu w towarzystwie opiekunów udała się na grzybobranie.

Czytaj dalej

BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin