W 2019 roku przypada stulecie utworzenia województwa łódzkiego. Powiat Opoczyński chcąc uczcić to wydarzenie przystąpił do programu „100 tys. drzew na 100 – lecie województwa łódzkiego” zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. W ramach tego programu Powiat Opoczyński otrzymał ponad 2000 sadzonek drzew i krzewów, które zostaną posadzone przy placówkach oświatowych oraz instytucjach powiatowych.

W dniu 07.10.2019r. pierwsze drzewka przy Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach posadzili jego mieszkańcy wspólnie z Posłem na Sejm RP Robertem Telusem oraz starostą powiatu opoczyńskiego Marcinem Baranowskim, wicestarostą Marią Barbarą Chomicz oraz dyrektorem DPS w Niemojowicach Renatą Konecką przy udziale dyrektora DPS w Drzewicy Agnieszką Brolą.

W ramach w/w programu pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach otrzymali drzewka i krzewy, które mogą zasadzić na własnych posesjach.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin