Jak co roku, także i 24 grudnia w Naszym Domu odbyło się spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli mieszkańcy, pracownicy oraz zaproszeni goście:

– Wicestarosta Powiatu Opoczyńskiego Pan Marcin Baranowski

– Wójt Gminy Żarnów Pan Krzysztof Nawrocki

– Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Barbara Chomicz

– Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie Pan Michał Cegieła

– Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Barbara Karasińska

– Kierownik Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor”  w  Miedznej Drewnianej Pani Marzena Grzesińska

– Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja w Żarnowie ks. Jan Dereń

– Ksiądz Wikariusz Marcin Wojciechowski

Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła Dyrektor Domu Pani Renata Konecka, po której głos zabrali zaproszeni goście. Następnie grupa teatralno–muzyczna „Czarno to widzę”, działająca na terenie Domu,  zaprezentowała  część artystyczną  przybliżającą tradycje świąt Bożego Narodzenia. Po wspólnej modlitwie i przełamaniu się opłatkiem, wśród dźwięku kolęd wszyscy zasiedli do uroczystej Wigilii. Spotkaniu towarzyszyła rodzinna atmosfera, która dostarczyła wielu wzruszeń i radości.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin