Już po raz kolejny nasz Dom wspólnie z Warsztatami Terapii Zajęciowej z Żarnowa oraz z Domem Pomocy Społecznej z Drzewicy zorganizował zabawę karnawałową, którą poprowadził zespół muzyczny „Magnetic”. W imprezie wzięła udział również Pani Elżbieta Bakalarz – prezes Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie. Uczestników zabawy tradycyjnie powitała Dyrektor Domu Pani Renata Konecka wraz z przewodniczącym Rady Mieszkańców Panem Włodzimierzem Żakiem.

Zabawa rozpoczęła się słodkim poczęstunkiem oraz wyborem jury, które miało za zadanie wybrać osobę mającą najciekawszy strój karnawałowy. Następnie w rytm muzyki wszyscy ruszyli do wspólnej zabawy tanecznej. Nie zabrakło także tańców integracyjnych takich jak: „Jedzie pociąg”, „Kaczuszki”, „Labada” oraz wspólnego śpiewania piosenek biesiadnych.Po gorącym posiłku i wyborze najciekawszego stroju (zwyciężyło ex aequo pięciu uczestników zabawy) odbył się konkurs piosenki karaoke, a potem nastąpił ciąg dalszy zabawy tanecznej.

Do samego końca zabawy wszystkim towarzyszył wspaniały nastrój!

W związku ze zbliżającym się Dniem Zakochanych składamy najserdeczniejsze życzenia – dużo, dużo miłości oraz samych słonecznych dni.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin