Kończący się karnawał a wraz z nim tłusty czwartek zainspirował personel Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach do zorganizowania mieszkańcom zabawy ostatkowej. Dn. 07.02.2013r. odbył się „ Bal Dresiarza” , w którym licznie uczestniczyli mieszkańcy oraz personel Domu ubrani w stroje sportowe. Hasło przewodnie balu brzmiało”w zdrowym ciele – zdrowy duch”. Imprezie towarzyszyły liczne zabawy i konkursy sportowe. Mieszkańcy aktywnie brali udział w rozgrywkach przeplatanych zabawą taneczną przy muzyce disco-polo. Spotkanie zakończył słodki poczęstunek, w którym nie zabrakło tradycyjnego pączka własnego wypieku.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin