„Pan kiedyś stanął nad brzegiem

Szukał ludzi gotowych pójść za Nim….”

Dziś, w tym szczególnym dniu – 16 października 2018r. pod hasłem „Otwórzcie Drzwi Chrystusowi”, obchodziliśmy w naszym Domu 40 Rocznicę Pontyfikatu Jana Pawła II. Człowiek, Papież, Święty….Na zawsze pozostanie w naszych sercach, nigdy Go nie zapomnimy…

Grupa teatralna, działająca na terenie Domu przygotowała dla wszystkich Mieszkańców montaż słowno- muzyczny upamiętniający Papieża Polaka. Przy wierszach, wspomnieniach, słowach Jana Pawła II oraz jego zdjęciach  każdy z nas mógł  odświeżyć w pamięci tą wspaniałą postać. Łzy w oczach oglądających udowodniły, że nigdy nie pozostanie obojętny, zawsze będzie dla nas bardzo ważny. Na zakończenie spotkania wszyscy zaśpiewali ulubioną przez Świętego Jana Pawła II pieśń pt.„Barka”.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin