Dnia 15.01.2016r. po raz pierwszy naszych Mieszkańców odwiedziły dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie. Przedstawiły tradycyjne jasełka, w których wykorzystały pięknie zrobione rekwizyty. Uczniowie zaśpiewali oraz zagrali na trąbce i keyboardzie kolędy. Mieszkańcy chętnie włączali się do wspólnego  śpiewu oraz nagrodzili występujących gromkimi brawami.

Na zakończenie Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie Pani Barbara Socha złożyła noworoczne życzenia oraz wręczyła na ręce Przewodniczącego Rady upominki dla Mieszkanek i Mieszkańców naszego Domu.  Mieszkańcy nie pozostali dłużni i obdarowali uczniów oraz ich opiekunów obrazkami i kwiatami wykonanymi na terapii zajęciowej.

Serdecznie dziękujemy dzieciom oraz ich opiekunom za przygotowanie i przedstawienie jasełek!

 


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin