Już po raz kolejny mieszkańcy naszego Domu wzięli udział we wspólnym kolędowaniu zorganizowanym przez Dom Pomocy Społecznej „ Cichy Zakątek” w Końskich.  Spotkanie odbyło się 04.02.2014r. w  SP nr 1 w Końskich. Wzięli w nim udział mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej z województwa świętokrzyskiego. Po obejrzeniu części artystycznych przygotowanych przez zaproszonych gości oraz ciepłym poczęstunku wszyscy wzięli udział we wspólnej zabawie tanecznej.

Mamy nadzieję, że z Domem Pomocy Społecznej z  Końskich  wkrótce zobaczymy się na spotkaniu integracyjnym organizowanym na terenie naszego Domu.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin