W dniu 16.01.2020r. na zaproszenie zaprzyjaźnionego Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy,  Nasi mieszkańcy uczestniczy w konkursie kolęd pt. „Bosko kolędować Jezusowi”. W konkursie zgłosiło się czworo mieszkańców DPS Niemojowice, którzy zaprezentowali wybrane przez siebie kolędy. Goście zostali powitani przez Dyrektora DPS Drzewica panią Agnieszkę Brola oraz Wicestarostę powiatu opoczyńskiego panią Marię Barbarę Chomicz. Uczestnicy pomimo zdenerwowania profesjonalnie opanowali tremę i zaśpiewali przygotowane kolędy. Ze względu na charakter spotkania wszyscy występujący zostali nagrodzeni słodkimi upominkami oraz dyplomami. Po konkursie przyszedł czas na wspólne zdjęcia oraz poczęstunek. Mieszkańcy DPS Niemojowice oraz DPS Drzewica nawiązali nowe znajomości oraz wymienili się wspólnymi doświadczeniami. Mamy nadzieję, że wspólne kolędowanie będzie kontynuowane  w  kolejnych latach już w nowej siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin