Po raz pierwszy w naszym Domu w dniu 26.04.2019r. został zorganizowany konkurs ortograficzny z wiedzy o języku polskim. Mieszkańcy, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w nim, od dłuższego czasu przygotowywali się i przypominali sobie zasady poprawnej polszczyzny  pod czujnym okiem terapeuty zajęciowego. W dniu konkursu każdego z uczestników dopadła trema, jednak mimo to wszyscy poradzili sobie z pytaniami znakomicie. Pytania konkursowe dotyczyły poprawnej orografii, znajomości tytułów książek, czy odpowiedniego kojarzenia słów z ich znaczeniem. Po trudnej rywalizacji został wyłoniony i nagrodzony przez wybrane jury jeden zwycięzca a  pozostali uczestnicy dostali nagrody za udział w konkursie. Taka zdrowa rywalizacja jest wskazana dla każdego i pozwala na wzrost samoakceptacji i kształtowanie samodzielnego myślenia i działania.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin