Dzień 1 lipca po długim okresie stagnacji  stał się dniem ograniczonej integracji i spotkania muzycznego na świeżym powietrzu.

W ramach zajęć ,,ruch to zdrowie” wykorzystując piękna pogodę oraz otaczającą nas przyrodę mieszkańcy wraz z pracownikami mile spędzili czas przy dźwięku muzyki oraz zabawach integracyjnych, które bardzo lubią. Taniec jest doskonałą formą terapii ruchem, słońce i świeże powietrze doskonale wpływają na przerwanie marazmu jaki mógł się wkraść podczas epidemii koronawirusa.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin