W dniu 09.07.2020 r. Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk wraz ze Starostą Powiatu Opoczyńskiego Marcinem Baranowskim oraz Wicestarostą Marią Barbarą Chomicz  zaskoczyli miłą i jakże potrzebną wizytą Dyrektora i Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach.

Celem wizyty było osobiste podziękowanie złożone na ręce pani Dyrektor Renaty Koneckiej dla wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach za zaangażowanie w walkę z epidemią COVID-19.

Wicewojewoda przekazał słowa najwyższego uznania.

Starosta Powiatu Opoczyńskiego Marcin Baranowski dołączył się do podziękowań i przekazał imienne dyplomy dla wszystkich pracowników. Każde wyrazy uznania i docenienia ciężkiej pracy pracowników domu pomocy społecznej są niezwykle ważne i umacniają w dalszym niesieniu pomocy. Dziękujemy.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin