W dniu 03.04.2020 r. Wójt Gminy Żarnów pan dr Krzysztof Nawrocki  w trosce o bezpieczeństwo pracowników przekazał maseczki ochronne na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach.

Serdecznie dziękujemy za okazane zainteresowanie i serce w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin