W celu uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, grupa teatralna „Czarno to widzę” działająca na terenie Domu, przygotowała program artystyczny upamiętniający dzień 11 listopada. Stwarzając nastrój powagi i zadumy, w odświętnych strojach, występujący przybliżyli istotne fakty i osoby mające związek z tym ważnym dla naszego kraju wydarzeniem. Przygotowany montaż słowno- muzyczny rozpoczął hymn Polski zaśpiewany przez wszystkich zebranych, następnie  artyści recytowali wiersze i zaśpiewali m.in. takie utwory jak: „Ułani”, „Rozszumiały się wierzby płaczące”, „Rozkwitały pąki białych róż”. Występ bardzo podobał się zebranym i dostarczył wiele refleksji oglądającym oraz wzbudził wśród nich uczucia patriotyczne.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin