Dnia 24 grudnia 2012r. w blasku choinki w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach odbyła się uroczysta Wigilia z udziałem zaproszonych gości: Wicestarosty Pana Marcina Baranowskiego, Wójta Gminy Żarnów Pana Krzysztofa Nawrockiego, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie Pani Małgorzaty Pietruszki oraz księży: Jana Derenia – proboszcza parafii Żarnów, Henryka Wójcika- proboszcza parafii Białaczów wraz z księdzem seniorem Hieronimem Sierżysko.

Była to pierwsza Wigilia w nowej siedzibie Domu. Po przywitaniu przybyłych gości przez panią Dyrektor Renatę Konecką głos zabrał Wicestarosta Pan Marcin Baranowski oraz Wójt Gminy Żarnów Pan Krzysztof Nawrocki. Ksiądz Jan Dereń pobłogosławił opłatek oraz odmówił modlitwę. Przy dźwiękach kolęd mieszkańcy, pracownicy oraz goście łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Dyrektor Domu oraz Wicestarosta pamiętając o tych mieszkańcach, których stan zdrowia nie pozwolił na wspólne świętowanie odwiedzili ich w pokojach łamiąc się opłatkiem. Zgodnie z tradycją wszyscy spożyli kolację wigilijną, po której rozpoczęli wspólne kolędowanie.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin