W dniu 26 maja odbyło się uroczyste otwarcie wiaty rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców DPS Niemojowice oraz obchody Dnia Matki i Ojca. Spotkanie miało charakter plenerowy. Swoją obecnością zaszczycili:

Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – pan Robert Telus
Starosta Powiatu Opoczyńskiego – pan Marcin Baranowski
Wice Starosta Powiatu Opoczyńskiego – pani Maria Barbara Chomicz
Wójt Gminy Żarnów – pan dr Krzysztof Nawrocki
Proboszcz parafii Św. Mikołaja w Żarnowie ksiądz Grzegorz Zbroszczyk
Skarbnik Powiatu Opoczyńskiego- pani Anna Słowniewska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – pani Katarzyna Szymczyk
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy- pani Agnieszka Brola
Po przywitaniu gości przez Panią Dyrektor DPS Niemojowice nastąpiło otwarcie wiaty rekreacyjnej z symbolicznym przecięciem wstęgi. Uroczysty wydźwięk tego wydarzenia dopełnił występ artystyczny grupy teatralnej „Czarno to widzę” DPS Niemojowice. Tematem przewodnim montażu słowno- muzycznego był Dzień Matki i Ojca. Poseł na sejm RP pan Robert Telus oraz Włodarze Powiatu Opoczyńskiego i Gminy Żarnów złożyli życzenia mieszkańcom oraz pracownikom DPS Niemojowice, a na ręce przedstawicieli matek i ojców dokonali symbolicznego wręczenia kwiatów. Spotkanie to po tak długim okresie stagnacji, z powodu COVID-19 obfitowało w wiele wzruszających chwil. Podziękowaniom i wzajemnych słów uznania nie było końca. Bardzo serdecznie dziękujemy za obecność i troskę.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin