W dniu 12 czerwca 2019r. w Drzewicy odbył się II Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością pod nazwą „Podkasana Muza”. Wydarzenie to odbyło się w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy. Organizatorem tego przedsięwzięcia były Warsztaty Terapii Zajęciowej w Drzewicy.

Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem przybyłych gości a następnie każdy ośrodek prezentował swoją część artystyczną. Nasza grupa teatralna „Czarno to widzę” przedstawiła montaż  słowno- muzyczny połączony z układem tanecznym pt. ”Klub seniora”.

Podczas występów niektórych uczestników przeglądu nie zabrakło tańców integracyjnych na scenie, przez co  wszyscy zostali wprowadzeni w radosny nastrój .

Aby upamiętnić ten wyjątkowy dla wszystkich dzień, po wręczeniu upominków, uczestnicy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. Następnie  każdy został zaproszony na gorący posiłek, po którym pełni wrażeń i dumni z udanego występu wróciliśmy do Domu.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin