Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach serdecznie dziękuje za otrzymane 15 000 sztuk maseczek ochronnych N95 przekazanej od firmy EM POLAND sp. z o.o. Al. Piłsudskiego 63, Sulejówek. Otrzymana darowizna zostanie racjonalnie wykorzystana dla pracowników i mieszkańców, aby seniorzy czuli się jeszcze bardziej bezpieczni. Serdecznie dziękujemy.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin