Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach składa serdeczne podziękowania za przekazaną już po raz trzeci pomoc w postaci środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekcyjnych dla mieszkańców               i pracowników.  Okazana pomoc jest dala nas bardzo cenna i stanowi miłą niespodziankę.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin