Dnia 10.06.2013r. odbyła się uroczystość poświęcenia Figury Matki Bożej, która została wykonana nieodpłatnie przez rzeźbiarza Pana Wojciecha Grzędowskiego z miejscowości Petrykozy. Surowiec na jej wykonanie pobrano z wiatrołomu drzewa pochodzącego z parku otaczającego Pałac Małachowskich w Białaczowie, po nawałnicy z 14 lipca 2011r. Postument Matki Bożej będzie miejscem czci Matki Bożej oraz sentymentalną pamiątką, jaka  pozostała po Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie.

Gościem honorowym tej uroczystości była Pani Poseł na Sejm RP Elżbieta Radziszewska. Swoją obecnością zaszczycili nas również:

• Starosta Powiatu Opoczyńskiego – Pan Marek Ksyta

• Przewodniczący Rady Powiatu w Opocznie – Pan Andrzej Kopania

• Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Opocznie – Pan Paweł Kosno

• Wójt Gminy Białaczów – Pan Jan Jóźwik

• Wójt Gminy Żarnów – Pan Krzysztof Nawrocki

• Sekretarz Powiatu Opoczyńskiego – Pani Grażyna Wielgus

• Wice wójt Gminy Białaczów – Pani Barbara Goworek

• Sekretarz Gminy Żarnów – Pan Bogdan Kubiszewski

• Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – Pani Wiesława Kurowska

• Duszpasterz naszego Domu – Ks. Jan Dereń

Zaproszeni goście, mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej zgromadzili się wokół Figury Matki Bożej, która została poświęcona przez naszego duszpasterza Ks. Jana Derenia. Po uroczystości odbyła się część artystyczna przygotowana przez naszych mieszkańców, która została poprzedzona powitaniem gości przez Panią Dyrektor Domu Renatę Konecką. W swoim wystąpieniu podziękowała między innymi Wójtowi Gminy Białaczów za wsparcie, pomoc i opiekę oraz Wójtowi Gminy Żarnów za aktualną współpracę.

Przedstawiciele mieszkańców Domu powitali gości i wręczyli Pani Poseł Elżbiecie Radziszewskiej kwiaty i drobny upominek za pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na budowę Domu.

Kolejnym punktem spotkania było zwiedzanie obiektu, które wyzwoliło wiele pozytywnych emocji wśród zaproszonych gości.

 


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin