W dniu 22.05.2015r. Mieszkańcy naszego Domu już po raz kolejny wzięli udział w Powiatowym Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych w Opocznie. Organizatorem tego, już siódmego spotkania był Powiat Opoczyński. Po uroczystej Mszy Świętej wszyscy uczestnicy udali się do Miejskiego Domu Kultury, gdzie odbył się przegląd dorobku artystycznego środowisk osób niepełnosprawnych. Na scenie wystąpili podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej z Opoczna, Żarnowa i Drzewicy, uczniowie Szkoły im. Jana Brzechwy w Opocznie, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej z Drzewicy, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie i w Olszowcu oraz nasza grupa teatralna „Czarno to widzę”. Mieszkańcy przedstawili skecz pt.”Szansa na sukces”, w którym znalazły się trzy wesołe piosenki.

Podziękowania za ogromny i owocny wkład pracy włożony w przygotowanie programu artystycznego z rąk wicestarosty Marcina Baranowskiego i przewodniczącej Rady Powiatu Marii Barbary Chomicz otrzymali kierownicy grup uczestniczących w spotkaniu. Wiele ciepłych słów i gratulacje przekazali również posłowie – Robert Telus i Krzysztof Maciejewski.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin