W dniu 05.09.2019r. na zaproszenie zaprzyjaźnionego Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku wzięliśmy udział w imprezie integracyjnej. Po powitaniu przybyłych gości przez panią Dyrektor w Łochyńsku odbyła się konkurencja sportowa, w której wzięli udział również zaproszeni goście. Następnie zostały zaprezentowane przedstawienia przygotowane przez Mieszkańców zaproszonych Domów i naszej grupy muzyczno-teatralnej ,,Czarno to widzę’’. Uczestnicy spotkania wzięli również udział w różnych konkurencjach sportowych, gdzie mogli wykazać się sprawnością i zręcznością. Każdy kto wziął udział w konkurencjach został nagrodzony upominkiem. Pyszny poczęstunek i syty obiad dopełniły całość. Zmęczeni pełni wrażeń wróciliśmy do Domu.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin