Wigilia to czas zadumy, refleksji, uroczystych spotkań oraz składania sobie życzeń. W dniu 24.12.2019r. tradycyjnie jak co roku odbyła się uroczysta Wigilia Bożego Narodzenia, w której uczestniczyli mieszkańcy, pracownicy oraz zaproszeni goście:

-Pan Marcin  Baranowski: Starosta Powiatu Opoczyńskiego

-Pan Krzysztof Nawrocki: Wójt Gminy Żarnów

-Pan Michał Cegiełła: Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie

-Pani Urszula Godziątkowska: lekarz sprawujący opiekę medyczną w Naszym Domu

-Proboszcz Parafii Św. Mikołaja w Żarnowie Ks. Grzegorz Zbroszczyk

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej- Pani Renata Konecka powitała wszystkich zebranych i złożyła świąteczne życzenia. Następnie grupa teatralna pn. „Czarno to widzę” działająca w Naszym Domu przedstawiła inscenizację jasełek. Po wspólnej modlitwie i połamaniu się opłatkiem, wśród dźwięku kolęd wszyscy zasiedli do uroczystej wigilii. Spotkaniu towarzyszyła rodzinna atmosfera, która dostarczyła wielu wzruszeń i radości.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin