Korzystając z zaproszenia zaprzyjaźnionego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy  dnia 22.10.2014r. mieszkańcy naszego Domu wzięli udział w spotkaniu różańcowym. Pensjonariusze obu Domów uczestniczyli we wspólnej modlitwie w kaplicy Domu. Razem odmówili różaniec oraz śpiewali pieśni Maryjne. W miłej i przyjaznej atmosferze mieszkańcy udali się na przygotowany przez gospodarzy poczęstunek, po którym szczęśliwi i pełni duchowej radości wrócili do Domu.

Dziękujemy za zaproszenie i wspólnie spędzony czas.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin