Korzystając z zaproszenia Wójta Gminy Żarnów pana Krzysztofa Nawrockiego i podległych mu jednostek, w dniu 16.01.2019r. grupa Mieszkańców naszego domu wzięła udział w organizowanym corocznie spotkaniu noworocznym. Przygotowywane jest ono m.in. dla członków organizacji i stowarzyszeń, sołtysów, nauczycieli funkcjonujących w Gminie Żarnów. Tradycyjnie spotkanie rozpoczął pan wójt witając zebranych, po czym nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Żarnowie i Uczestników Domu Dziennego Pobytu „Senior – Wigor” w Niemojowicach.  Następnie Prałat Jan Kruk przekazał błogosławieństwo narodzonego Chrystusa, złożył życzenia noworoczne i wszyscy zebrani udali się na degustację potraw regionalnych. Spotkanie miało charakter integracyjny ,w związku z czym po części oficjalnej na sali aż wrzało od rozmów i radosnej wymiany zdań na  rozmaite tematy. Mieszkańcy wrócili ze spotkania bardzo zadowoleni i chętni skorzystać z zaproszenia za rok.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin