W dniu 22.08.2013r. odbyło się spotkanie z Panią Elżbietą Dembińską-Cieślar, autorką wystawy ankiety artystycznej „Przestrzeń wolności i niewoli”. Celem wizyty było zaproszenie mieszkańców placówki do wypowiedzenia się na temat wolności, sprecyzowania czym jest „wolność”. Wypowiedzi te autorka drukuje na płótnie i ilustruje fotografiami przedstawiającymi autorów i podpisuje ich nazwiskiem. Kontekst tych portretów wybierali mieszkańcy, którzy zgłosili się do projektu, stając się w ten sposób współautorami dzieła. Podobną ankietę pani Elżbieta Dembińska- Cieślar przeprowadziła w 2011r. w małym miasteczku Die, w południowej Francji, gdzie obecnie mieszka. Na podstawie tych ankiet wydaje książkę, z którą mieszkańcy naszego Domu mieli możliwość zapoznać się. Całość zebranych zbiorów dokumentów autorka zamierza przedstawić w 2014r. w Galerii Elektrownia w Radomiu. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze.

 


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin