Dnia 28.02.2013 r. Nasz Dom zorganizował mieszkańcom godzinne spotkanie z zawodowym iluzjonistą z Krakowa p. Stefanem Poźniakiem. W żartobliwym programie artystycznym pokazał on różne sztuki magiczne, w których mieszkańcy brali liczny i czynny udział, za który artysta nagrodził ich dyplomami.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin