11 listopad- Narodowe Święto Niepodległości dla Polaków to jedno z ważniejszych świąt państwowych. W celu uczczenia grupa teatralna ,,Czarno to widzę” działająca na terenie naszego Domu przedstawiła montaż słowno-muzyczny na tę okazję. W ten szczególny dzień w zadumę i refleksję nad historią naszego kraju, uczestników wprowadziły treści wierszy i słów pieśni patriotycznych, przywołujących dumnych bohaterów narodowych walczących o wolność i niepodległość Polski. Mieszkańcy wraz z pracownikami chętnie włączali się do wspólnego śpiewu. Pani Dyrektor Renata Konecka podziękowała grupie teatralnej za występ, który podobał się wszystkim zebranym i dostarczył wiele refleksji oraz przywołał wśród oglądających uczucia patriotyczne. W ten szczególny dzień warto przypomnieć o tych wszystkich, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę. To dzięki nim żyjemy w wolnym kraju.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin