Dnia 14 kwietnia 2014r. w naszym Domu odbyło się uroczyste poświęcenie  nowego  samochodu marki VOLKSWAGEN CARAWELLE. Swoją obecnością uroczystość uświetniły następujące osoby:

– Pan Poseł na Sejm RP – Pan Robert Telus
– Dyrektor Biura Poselskiego Pani Poseł Elżbiety Radziszewskiej – Pani Aneta Kowalska
– Dyrektor Oddziału PFRON w Łodzi – Pan Władysław Skwarka
– Przewodniczący Rady Powiatu w Opocznie – Pan Andrzej Kopania
– Starosta Powiatu Opoczyńskiego – Pan Marek Ksyta
– Wice starosta Powiatu Opoczyńskiego – Pan Józef Róg
– Wójt Gminy Żarnów – Pan Krzysztof Nawrocki
– Sekretarz Gminy Żarnów – Pan Bogdan Kubiszewski
– Skarbnik Powiatu Opoczyńskiego – Pani Anna Słoniewska
– Sekretarz Powiatu Opoczyńskiego – Pani Grażyna Wielgus
– Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – Pan Krzysztof Wylon
– Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – Pani Barbara Karasińska
– Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie – Pani Małgorzata Pietruszka
– Kapelan Domu – ksiądz Jan Dereń

Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach Pani Renata Konecka. W wystąpieniu podziękowała Dyrektorowi Oddziału PFRON w Łodzi Panu Władysławowi Skwarka, jak również Staroście Powiatu Opoczyńskiego Panu Markowi Ksycie za podjęcie decyzji o sfinansowaniu zakupu samochodu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 169.800,00 zł z czego przyznane środki PFRON w wysokości 80.000,00 zł i środki własne powiatu opoczyńskiego – w wysokości 89.800,00 zł.  Obecnie w naszym Domu przebywa 78 osób, w tym ok. 30 osób porusza się za pomocą wózków inwalidzkich i nowy samochód w dużym stopniu ułatwi funkcjonowanie tych osób oraz domu.  Zwiększy możliwość dowozu  mieszkańców do różnych instytucji, jak: Starostwo Powiatowe w Opocznie, Szpital, Przychodnie specjalistyczne, Sąd. Podczas spotkania głos zabrali również:  Dyrektor Oddziału PFRON w Łodzi Pan Władysław Skwarka, Starosta Powiatu Opoczyńskiego Pan Marek Ksyta oraz Poseł na Sejm RP Pan Robert Telus.

Osoby uczestniczące w spotkaniu obejrzały krótki program artystyczny pt. „W Ogrodzie” przygotowany  przez  mieszkańców Domu, pod okiem instruktorów terapii zajęciowej – Pani Anny Dąbrowskiej i Pani Marzeny Sosnowskiej.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych wszyscy składali sobie świąteczne życzenia.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin