Zgodnie z przyjętą tradycją w dniu 22.06.2016r. Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach zorganizował już V spotkanie z zaprzyjaźnionymi Domami Pomocy Społecznej z Drzewicy, Łochyńska i Końskich. Nasz Dom odwiedzili zaproszeni goście:

 • Wice Starosta Powiatu Opoczyńskiego- Pan Marcin Baranowski
 • Przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego- Pani Barbara Chomicz
 • Sekretarz Gminy Żarnów i członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego – Pan Bogdan Kubiszewski
 • Skarbnik Powiatu Opoczyńskiego- Pani Anna Słoniewska
 • Dyrektor PCPR w Końskich- Pani Jadwiga Życka
 • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie – Pani Małgorzata Pietruszka
 • Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie – Pani Jadwiga Oleksik wraz z pracownikami
 • przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
 • Dyrektor DPS w Drzewicy- Pan Krzysztof Wylon wraz z pracownikami i mieszkańcami
 • Dyrektor DPS w Łochyńsku- Pani Marzena Herman wraz z pracownikami i mieszkańcami
 • pracownicy DPS w Końskich wraz z mieszkańcami

Po raz pierwszy w spotkaniu wzięli udział opiekunowie i uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Żarnowie, którzy przedstawili specjalnie przygotowany na tę okazję program artystyczny, a następnie po części oficjalnej wspierali osoby starsze w konkurencjach sportowych i plastycznych, szerząc ideę wolontariacką.

Spotkanie miało charakter plenerowy, mieszkańcy poszczególnych domów rywalizowali w różnorodnych dyscyplinach sportowych, zgodnie z myślą przewodnią  imprezy „Ruch to zdrowie”. Chętnych do wzięcia udziału w przygotowanych konkurencjach sportowych nie brakowało. Zmagania sportowe były przeplatane zabawą taneczną, przy akompaniamencie zespołu „Magnetic”. Przedstawiciele  każdego z domów zawzięcie walczyli o medal i słodkie nagrody! W zawodach nie było przegranych, każdy z uczestników został nagrodzony. Na zakończenie odbył się grill oraz nastąpiło tradycyjne wręczenie dyplomów i upominków wykonanych własnoręcznie przez mieszkańców naszego Domu. Spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze, a  rywalizacja w konkurencjach sportowych pokazała, że jak ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa ruch i gimnastyka, a aktywizacja jest możliwa w każdym wieku.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin