Zgodnie z głęboko zakorzenioną już tradycją w Polsce dnia 14 lutego 2013 r. w naszym Domu obchodziliśmy WALENTYNKI. Z tej okazji mieszkańcy przygotowali wcześniej kartki z życzeniami dla swoich sympatii oraz dla personelu, które wrzucali do specjalnie przygotowanej skrzynki.

Podczas spotkania personel rozdawał kartki adresatom.

W toku dalszej zabawy mieszkańcy wzięli udział w „Randce w ciemno”. Udział w tej zabawie wyzwolił w mieszkańcach uczucia pełne radości.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin