Warsztaty rękodzielnicze to zajęcia rozwijające kreatywność, wyobraźnię  przestrzenną, sprawność manualną oraz kształtują poczucie estetyki.

Uczą cierpliwości i staranności, ale przede wszystkim dają dużo radości podczas pracy twórczej.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach przez kilkanaście dni brali udział w warsztatach rękodzielniczych w ramach, których  wykonywali słoneczniki z bibuły aby stworzyć z nich obraz w 3D w pięknej złotej ramie. Ze względu na sytuację epidemiologiczną zajęcia  odbywały się w małych grupach w pracowni  terapii zajęciowej, ale także w pokojach pensjonariuszy. Pensjonariusze pod nadzorem instruktorów w pełnym skupieniu starali się dokładnie wykonać zadaną czynność, której efektem są pięknie wykonane słoneczniki z bibuły. Zwieńczeniem warsztatów było ułożenie kompozycji w pięknej ramie i wyeksponowanie jej w wybranym przez uczestników warsztatów miejscu w Naszym Domu.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin