Zgodnie z tradycją w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach odbyła się uroczysta kolacja wigilijna, w której uczestniczyli mieszkańcy i pracownicy Domu oraz zaproszeni goście:

– Wicestarosta Powiatu Opoczyńskiego Pan Marcin Baranowski

– Wójt Gminy Żarnów Pan Krzysztof Nawrocki

– Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja w Żarnowie ks. Jan Dereń

– Ksiądz Rezydent Jan Kruk

– Ksiądz Wikariusz Marcin Wojciechowski

– Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie Pani Małgorzata Pietruszka

– Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie Pan Michał Cegieła

Wszystkim zebranym życzenia złożyła Dyrektor Domu Pani Renata Konecka wraz z przewodniczącym Rady Mieszkańców Domu, po której głos zabrali zaproszeni goście.

Następnie mieszkańcy Domu przedstawili krótką część artystyczną, w której nie zabrakło tradycyjnych polskich kolęd.

Wspólne łamanie się opłatkiem oraz kolacja wigilijna wzbudziła u mieszkańców wiele emocji a śpiewane kolędy przyniosły radość i wywołały miłą i rodzinną atmosferę.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin