Wigilia i Boże Narodzenie to czas refleksji, serdecznych spotkań, składania życzeń. Blask choinki, atmosfera przygotowań, stół nakryty białym obrusem i opłatek są najważniejszym symbolem religijnej tożsamości.

W tym wyjątkowym i uroczystym nastroju w dniu 24 grudnia odbyła się wigilia w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach z udziałem zaproszonych gości, których przywitała Dyrektor Domu Pani Renata Konecka.Na Wigilię przybyli  Starosta Powiatu Opoczyńskiego Pan Marek Ksyta, Przewodniczący Rady Powiatu w Opocznie Pan Andrzej Kopania, Wójt Gminy Żarnów Pan Krzysztof Nawrocki, Kapelan Domuksiądz Jan Dereń i specjalista pracy socjalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie Pani Barbara Karasińska.

Po życzeniach od Dyrektora Domu i Władz Samorządowych mieszkańcy Domu przedstawili jasełka, które wzbudziły wielką radość.

Świąteczna i rodzinna atmosfera przepełniona wzajemną życzliwością i zrozumieniem towarzyszyła wszystkim obecnym w spotkaniu.Tradycyjna wigilia nawiązuje do tych przeżywanych w rodzinnych domach pośród najbliższych. Dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń dostarczyło naszym podopiecznym wiele wzruszeń, a kolędy, które rozbrzmiewały dawały wiarę i nadzieję na lepsze jutro.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin