Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach informuje, iż posiada aktualnie wolne miejsca przeznaczone dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz w podeszłym wieku. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt na numer (44) 610 22 94 lub e-mail: dps@dpsniemojowice.pl

Logo DPS Niemojowice


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin