,,Panie, naucz nas być wolnymi”                                                          

                                                                    Jan Paweł II

Kolejnym miejscem kultu religijnego jakie zwiedziliśmy w dniu 27.08.2019r. była Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie. Wizyta w świątyni rozpoczęła się od zwiedzania Panteonu Wielkich Polaków, gdzie przewodnik opowiadał o symbolice tego miejsca, wybitnych osobistościach tam spoczywających zarówno osób świeckich jak i duchownych oraz relikwiach świętych. Następnym punktem zwiedzania była Aleja Darczyńców, w której uwieńczone są na kamiennych tablicach nazwiska osób wspierających budowę Wotum Narodu. W tym miejscu przewodnik opowiedział o samej konstrukcji świątyni jej wyjątkowych walorach akustycznych, historii budowy oraz symbolice. Jak się dowiedzieliśmy na ostateczny efekt przyjdzie nam jeszcze poczekać, ponieważ w tym zakresie będą prowadzone dopiero prace projektowe.

Po zwiedzaniu uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, a wspólne pamiątkowe zdjęcie było zwieńczeniem wyjazdu.

Na zakończenie zjedliśmy obiad i pełni wrażeń wyruszyliśmy w drogę powrotną, podczas której wspólnie modliliśmy się i śpiewaliśmy piosenki.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin