W dniu 26.08.2017r. Nasi Mieszańcy uczestniczyli  w XIII Dniach Żarnowa i Dożynkach Gminnych w Żarnowie. Występ przeprowadzony został w formie humorystycznego skeczu nawiązującego do tradycji i obrzędów ludowych.  Zarówno mieszkańcy, jak i opiekunowie przez wiele dni przygotowywali swoje role oraz starannie dobierali stroje do przedstawionego wystąpienia.  Nasi aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami od licznej publiczności.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin