Listopad 2018
P W Ś C P S N
« paź    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Slideshow

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMOJOWICACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach z siedzibą Niemojowice 68, 26-330 Żarnów.

Kontakt jest możliwy za pomocą: telefonu 44 610 22 94 lub 44 647 32 78, adresu email: dps@dpsniemojowice.pl

2. W sprawach związanych z danymi kontaktu się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres email: iod@dpsniemojowice.pl.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.

 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją zadań przez Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia;
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w zawiązku z realizacją zadań przez Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach na podstawie art. 6 ust 1 lit. e Rozporządzenia;
 • rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia;
 • zawarcia umów na podstawie art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia;
 • prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c lub e Rozporządzenia.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia

7. W przypadku, w którym przetwarzane Twoich danych  odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia),  przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach. Przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

10.  Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

(uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie, których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin