facebook
   

Organizacja DPS

Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej jest:

mgr Renata Konecka

Dział Finansowo-Administracyjny i Gospodarczy

– Główna Księgowa

– Starszy Inspektor

– Administrator

– Intendentka

– Szef Kuchni

– robotnik gospodarczy – kierowca

Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy

– Zastępca Dyrektora

– Pielęgniarka koordynująca

– Pielęgniarka koordynująca

– pielęgniarki, fizjoterapeutki, opiekunowie, pokojowe

– pracownik socjalny

– pracownik socjalny

– instruktor terapii zajęciowej

– instruktor ds. kulturalno – oświatowych

– kapelan