facebook
   

Ogród przyjazny naturze w powiecie opoczyńskim

W dniu dzisiejszym na terenie Naszego Domu odbyło się uroczyste otwarcie ogrodu w ramach zadania współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” . W ramach tego projektu powiat opoczyński pozyskał środki finansowe na zadanie pod nazwą „Ogrody i aleje przyjazne naturze w powiecie opoczyńskim”.

Otwarcie ogrodu sensoryczno - edukacyjnego na terenie Powiatowego DPS Niemojowice odbyło się z udziałem następujących gości:

  1. pan Marcin Baranowski – Starosta Powiatu Opoczyńskiego
  2. pani Maria Barbara Chomicz – Wicestarosta Powiatu Opoczyńskiego
  3. pani Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych
  4. pani Anna Zakrzewska – p.o. Kierownika Zespołu ds. Promocji, Kultury i Sportu
  5. pani Aneta Zięba – przedstawiciel firmy F.H.U. Paweł Zięba z Tomaszowa Mazowieckiego – wykonawcy ogrodu

Teren został zagospodarowany na:

  • Ogród sensoryczny- wspierający proces rehabilitacyjny osób starszych, przewlekle chorych (w tym z niepełnosprawnościami), osób z zaburzeniami zachowania i emocji. Ogród zmysłów przystosowany jest do odpoczynku na łonie natury i do celów terapeutycznych, socjalizujących i edukacyjnych dla społeczności lokalnej. Oprócz funkcji poznawczej będzie również miejscem hortiterapii (ogrodoterapii) - poprzez wspólne przebywanie, pomagać będzie w budowaniu więzi interpersonalnych, działając relaksacyjnie i rozładowują napięcia.
  • Ścieżkę edukacyjną „Ziołowa Apteczka”- zwiększać będzie świadomość ekologiczną użytkowników poprzez uświadomienie roli przyrody i jej pozytywnego oddziaływania na człowieka. Przy wejściu do zielnika zamontowana jest tablica informacyjno-edukacyjna, opisująca zastosowane rośliny oraz ich znaczenie w ziołolecznictwie: Hypericum perforatum - dziurawiec zwyczajny, Hyssopus officinalis - hyzop lekarski, Origanum vulgare - lebiodka pospolita, Rheum officinale - rabarbar lekarski syn. rzewień lekarski, Symphytum officinale - żywokost lekarski.
  • Łąkę kwietną- wysiane są gatunki rodzimych, wieloletnich i jednorocznych dzikich kwiatów, zapewniające miejsca do życia i pożywienia dla rodzimych gatunków pszczół i innych zapylaczy we wszystkich stadiach rozwoju.
  • Ptasią stołówkę - dla odwiedzających ogród ptaków zaprojektowano wolnostojący karmnik, zlokalizowany wśród krzewów, których owoce stanowią pożywienie dla ptaków w okresie jesiennym i zimowym jak róże, kaliny i jabłonie.
  • Hotel dla owadów- domek dla owadów zlokalizowany jest na skraju zacisznej rabaty ziołowej.

Celem projektu „Ogrody przyjazne naturze w powiecie opoczyńskim” jest wykreowanie przestrzeni zielonych dla zachowania różnorodności biologicznej oraz adaptacja ogólnodostępnych, nieodpłatnych, wspólnych przestrzeni do zmian klimatu. Realizacja zadania przyczyni się do ochrony naturalnego środowiska poprzez przywracanie mu równowagi, urządzanie przestrzeni życiowej w zgodzie z ideą permakultury, zwiększenie powierzchni nasadzeń roślin w przestrzeni publicznej oraz jej uatrakcyjnienie, a także roli rehabilitacyjno- terapeutycznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Bardzo serdecznie dziękujemy władzom powiatu opoczyńskiego za pozyskanie środków finansowych na realizację powyższego zadania, a Marszałkowi Województwa Łódzkiego za pozytywne rozpatrzenie wniosku i sfinansowanie Ogrodu sensoryczno – edukacyjnego w Powiatowym DPS w Niemojowicach.