Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach wraz z kadrą zarządzającą dziękują bardzo serdecznie Staroście Powiatu Opoczyńskiego panu Marcinowi Baranowskiemu , Wicestaroście Powiatu Opoczyńskiego pani Marii Barbarze Chomicz oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Opocznie za przekazanie kompletów pościeli, koców, ręczników, bielizny i środków ochrony osobistej  pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Władze Powiatu Opoczyńskiego są wrażliwe na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami i pozyskują środki zewnętrzne, aby wspierać i doposażyć placówki pomocy społecznej. Bardzo serdecznie dziękujemy.

Czytaj dalej

W dniu dzisiejszym Nasz Dom uczestniczył w Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych i Instytucji Działających na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Opocznie. Spotkanie odbywało się w reżimie sanitarnym, w małych grupach dla zwiedzających. Podczas forum osoby zainteresowane mogły zapoznać się z instytucjami, fundacjami i organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym również ofertą Naszego Domu.  Podczas spotkania nie zabrakło młodzieży, która chętnie wsłuchiwała się  w interesujące ich informacje. Liczymy na kolejne przedsięwzięcia z Naszym udziałem.

Czytaj dalej

Miesiąc październik poświęcony jest Maryi i modlitwie różańcowej, modlitwie prostej, a zarazem kompletnej pod każdym względem. Dziś mieszkańcy Naszego Domu uczestniczyli w konkursem Pieśni Maryjnej ,,Bo kto śpiewa modli się dwa razy”. Swoje umiejętności zaprezentowało siedmiu mieszkańców, przedstawiając wysoki poziom wykonania. Jury miało trudny wybór i zdecydowało, że  wszyscy zasługują na wyróżnienie. Po konkursie z inicjatywy mieszkańców obecni wspólnie odmówili Różaniec.  Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu z udział i gratulujemy.

Czytaj dalej

W dniu 25.08.2021r. po rocznej przerwie z powodu COVID-19 odbył się III Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z  Niepełnosprawnością pod nazwą ,,Podkasana Muza”. Wydarzenie miało miejsce  w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy. Organizatorem tego przedsięwzięcia były Warsztaty Terapii Zajęciowej w Drzewicy, od których otrzymaliśmy zaproszenie.

Czytaj dalej

W dniu 18 sierpnia 2021r. Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach zorganizował X edycję Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą jest „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Czytaj dalej

BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin