W dniu 18 sierpnia 2021r. Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach zorganizował X edycję Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą jest „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Swoją obecnością zaszczycili:

– w imieniu Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polski pana Roberta Telusa pani Lidia Skorupa,

– w imieniu Starosty Powiatu Opoczyńskiego pana Marcina Baranowskiego pan Dariusz Kowalski – Kierownik Zespołu ds. Promocji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Opocznie,

– pani Magdalena Pytlos – Kierownika Dziennego Domu   Senior Wigor w Miedznej Drewnianej wraz z uczestnikami,

– pani Anna Ślęzak – Kierownika Dziennego Domu Senior Wigor w Niemojowicach wraz z uczestnikami.

 Czytanie książki „Moralność Pani Dulskiej” rozpoczęła pani Lidia Skorupa, a następnie w poszczególnych  wybranych aktach została odczytana przez przedstawicieli mieszkańców DPS Niemojowice, uczestników Dziennego Domu „Senior Wigor” w Miedznej Drewnianej i Niemojowic.   W drugiej części spotkania plenerowego uczestnicy mieli możliwość wspólnego grillowania i biesiadowali. Wspólnie spędzony czas przyczynił się do odnowienia kontaktów pomiędzy seniorami.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin