W dniu dzisiejszym Nasz Dom uczestniczył w Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych i Instytucji Działających na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Opocznie. Spotkanie odbywało się w reżimie sanitarnym, w małych grupach dla zwiedzających. Podczas forum osoby zainteresowane mogły zapoznać się z instytucjami, fundacjami i organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym również ofertą Naszego Domu.  Podczas spotkania nie zabrakło młodzieży, która chętnie wsłuchiwała się  w interesujące ich informacje. Liczymy na kolejne przedsięwzięcia z Naszym udziałem.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin