facebook
   

ZMNIEJSZENIE OBCIĄŻENIA UKŁADU RUCHU NA STANOWISKACH PRACY: OPIEKUN/OPIEKUN KWALIFIKOWANY POPRZEZ ZAKUP PODNOŚNIKA REHABILITACYJNEGO

Flaga i Herb Polski

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach zrealizował projekt pn.

„Zmniejszenie obciążenia układu ruchu na stanowiskach pracy: opiekun/opiekun kwalifikowany poprzez zakup podnośnika rehabilitacyjnego”

Umowa nr 2024 - W1-0524 zawarta 16.01.2024 roku z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Całkowita wartość zadania: 49 509,00 zł

Dofinansowano ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: 39 607,00 zł

Projekt był odpowiedzią na Konkurs Nr 2023.01 na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2024 roku.

Realizacja projektu przyczyniła się do:

  • poprawy bezpieczeństwa pracy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach,
  • zmniejszenia obciążenia uciążliwości pracy wynikających z obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego na stanowiskach pracy opiekun/opiekun kwalifikowany poprzez zakup i montaż dwóch podnośników rehabilitacyjnych dla osób niesprawnych ruchowo,
  • zmniejszenia ilości prac związanych z ponadnormatywnym, ręcznym przenoszeniem ciężarów na stanowiskach pracy opiekun/opiekun kwalifikowany.