facebook
   

O nas

Terapia zajęciowa jest formą aktywizacji osób, której głównym celem jest podnoszenie ich sprawności za pomocą konkretnych zajęć, czynności i pracy. W toku terapii zajęciowej osoby wykonują pożyteczne, zorganizowane czynności mające podtrzymać ich aktywność, odwracać uwagę od niepokojących myśli i wyobraźni, przywracać utraconą sprawność, dodawać wiary we własne możliwości, podnosić samoocenę, a poprzez wykonywanie stopniowo (zgodnie z indywidualnymi możliwościami) bardziej złożonych czynności terapia zajęciowa ma za zadanie zwiększać samodzielność osób.

W naszym Domu, oprócz już istniejących, rozwinęliśmy szereg różnorodnych form terapeutycznych, aby każdy mógł wybrać sobie taki rodzaj zajęć, który najbardziej będzie mu się podobał, odpowiadał,  sprawiał przyjemność, a jednocześnie sprzyjał osiąganiu jak najlepszych efektów terapeutycznych. Nad realizacją tych zajęć czuwają terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci oraz opiekunki.

Oprócz zajęć, głównie plastycznych oraz ergoterapii, odbywających się w sali terapii zajęciowej, codziennie organizowane są inne formy terapii zajęciowej.

Należą do nich:

*Zajęcia kulinarne

Podczas tych zajęć realizowane są zamiłowania kulinarne. Mieszkańcy nie skupiają się tylko na gotowaniu, pieczeniu i przygotowywaniu różnorakich potraw. Poprzez udział w zajęciach  poznają zasady higieny, zaznajamiają się z obsługą sprzętów AGD, poznają zasady zdrowego żywienia, wpływu diet na poprawę zdrowia.

*Biblioterapia

Wykorzystuje ona  książki, czasopisma oraz inne materiały drukowane do zmian w obrębie zachowania i myślenia określonych jednostek. Celem tej formy terapeutycznej jest budowanie lepszej samooceny, zwiększania wiary we własne siły i przezwyciężanie zahamowań. Podczas zajęć przygotowywane są przedstawienia na różnorodne okoliczności, czytane i omawiane wybrane fragmenty książek, wierszy i bajek.

*Ruch to zdrowie

Jest on kolejną formą spędzania wolnego czasu. Fizjoterapeuci przygotowują różnorodne gry i zabawy ruchowe, motywują do gry w tenisa stołowego i uświadamiają jak ważny jest aktywny tryb życia.

*Filmoterapia

W czwartki Mieszkańcy mają możliwość obejrzenia ulubionych oraz nowych filmów o różnej tematyce oraz wymienić zdania na ich temat.

*Muzykoterapia

Podczas zajęć muzykoterapii, gdzie wykorzystuje się muzykę lub jej elementy w celu przywracania zdrowia oraz poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej, każdy może wyrazić siebie. Mieszkańcy tańczą, śpiewają, grają na instrumentach Orffa, słuchają muzyki a także biorą udział w zabawach muzyczno-ruchowych.