facebook
   

Relacja z wydarzenia „Łączymy Pokolenia”

…dla całego świata możesz być nikim, ale dla kogoś możesz być całym światem…

to cytat z „Małego Księcia” Antione de Saint-Exuper, będący myślą przewodnią kolejnego spotkania pn. „Łączymy Pokolenia” zorganizowanego w Naszym Domu, które integruje Naszych mieszkańców z dziećmi i młodzieżą z zaprzyjaźnionych Powiatowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym oraz „Przystań” w Żarnowie.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście. W imieniu władz Powiatu Opoczyńskiego głos zabrała pani Maria Sołtysiak Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych. Swoją osobą zaszczycili nas również pani Katarzyna Szymczyk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, pani Elżbieta Wiktorowicz Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opocznie, pan Arkadiusz Nita Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Pałacyk” oraz pan Michał Smak Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie.

Grupa teatralna Naszego Domu przedstawiła inscenizację fragmentu z „Małego Księcia”, a dzieci i młodzież ujęli wszystkich swym śpiewem. Przygotowane różne atrakcje: szukanie skarbu, gra w bule, zabawy oraz konkurs „Flora i fauna naszego ogrodu” powstałego w ramach zadania współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”, cieszyły się dużym zainteresowaniem wszystkich przybyłych.

Dziękujemy za wspólnie spędzone chwile i szczere uśmiechy dzieci, które długo będziemy wspominać.