facebook
   

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PFRON

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach wraz z kadrą zarządzającą dziękują bardzo serdecznie Staroście Powiatu Opoczyńskiego panu Marcinowi Baranowskiemu , Wicestaroście Powiatu Opoczyńskiego pani Marii Barbarze Chomicz oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Opocznie za przekazanie kompletów pościeli, koców, ręczników, bielizny i środków ochrony osobistej  pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Władze Powiatu Opoczyńskiego są wrażliwe na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami i pozyskują środki zewnętrzne, aby wspierać i doposażyć placówki pomocy społecznej. Bardzo serdecznie dziękujemy.