facebook

Aktualności

   
WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PFRON

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach wraz z kadrą zarządzającą dziękują bardzo serdecznie Staroście Powiatu Opoczyńskiego panu Marcinowi Baranowskiemu , Wicestaroście Powiatu Opoczyńskiego pani Marii Barbarze Chomicz oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Opocznie za przekazanie kompletów pościeli, koców, ręczników, bielizny i środków ochrony osobistej pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych i Instytucji Działających na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

W dniu dzisiejszym Nasz Dom uczestniczył w Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych i Instytucji Działających na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Opocznie. Spotkanie odbywało się w reżimie sanitarnym, w małych grupach dla zwiedzających. Podczas forum osoby zainteresowane mogły zapoznać się z instytucjami, fundacjami i organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym również ofertą Naszego Domu.

KONKURS PIEŚNI MARYJNYCH

Miesiąc październik poświęcony jest Maryi i modlitwie różańcowej, modlitwie prostej, a zarazem kompletnej pod każdym względem. Dziś mieszkańcy Naszego Domu uczestniczyli w konkursem Pieśni Maryjnej "Bo kto śpiewa modli się dwa razy".