facebook
   

Grant dla pielęgniarek w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

fundusze europejskie

Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach  Informuje, że z dniem 30.10.2020r. została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia- Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim w Łodzi

na realizację grantu pod nazwą  „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach grantu zostały zaplanowane następujące działania:

  1.  wypłata dodatków dla pielęgniarek na łączną kwotę 54 222,00 zł;
  2.  zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu na kwotę 4 167,66.

Łączna kwota otrzymanego grantu wynosi: 58 389,66 zł.

Okres realizacji projektu trwa od 01.05.2020- 31.12.2020 r.